קני ב-150 ש"ח ושלמי 120 ש"ח קני ב-150 ש"ח ושלמי 120 ש"ח